Företag

Fönsterputs


Fönsterputs

Rena fönster ger ett prydligt helhetsintryck. Vi är experter på fönsterputs och har all utrustning och kompetens för att klara fönster på olika höjdnivåer. Vare sig det är på en regelbunden basis eller enstaka tillfällen. Självklart tar vi med oss alla redskap och medel som behövs och som ingår i tjänsten. 

Prisförfrågan