Privatperson

Fönsterputs


Fönsterputs

Få riktigt rena fönster med vår kunskap och bra produkter. Det är annars stor risk att glaset blir flammigt. När det gäller fönster är det viktigt att tänka på när det ska göras och framför allt hur. Rena fönster ger ett prydligt helhetsintryck. Vi är experter på fönsterputs och har all utrustning och kompetens för att klara fönster på olika höjdnivåer, antingen på en regelbunden basis eller enstaka tillfällen.  Självklart tar vi med oss alla redskap och medel som behövs och som ingår i tjänsten.

Prisförfrågan